História

Previous Next

Klubová história

Tenisový klub TC Baseline Banská Bystrica dostal názov v roku 2015, premenovaním vtedajšieho TC DIXON TENISIA. TC DIXON TENISIA bol nástupníkom dvoch, do roku 2009, konkurenčných a zároveň najúspešnejších Banskobystrických tenisových klubov Dixon a Tenisia.

Družstvám Dixonu sa darilo v mládežníckych kategóriách a Tenisia zaznamenávala významné úspechy v seniorských kategóriách. Družstvo mužov Tenisia postúpilo do 1.ligy a družstvo žien zaknihovalo historický postup Banskobystričaniek do tenisovej extraligy.

Klubové úspechy priviedli predsedu Tenisie Ing. Radovana Slobodu k myšlienke spojenia vzájomných síl vytvorením silného slovenského tenisového klubu v Banskej Bystrici. Vízia našla podporu u predsedu klubu Dixon MUDR. Juraja Sninského a tak došlo v roku 2010 k jej realizácii. Okrem zjednotenej hráčskej základne TC DIXON TENISIA získal spojením 6 krytých tenisových dvorcov v zimnej sezóne a 21 dvorcov v sezóne letnej.

Cieľom klubu vždy bolo vychovávať mladých závodných hráčov, ktorí sa dokážu presadiť na slovenských aj medzinárodných podujatiach. Tento cieľ ostáva prioritou klubu dodnes. Klub sa už viac ako 10 rokov umiestňuje v TOP12 klubového rebríčka Slovenského tenisového zväzu.

Hráči klubu pravidelne štartujú na turnajoch a súťažiach družstiev. Klub je organizátorom mnohých turnajov pod záštitou Slovenského tenisového zväzu ale aj medzinárodných turnajov ITF.

So vstupom nového investora do bývalého tenisového areálu Dixon a výstavbou pevnej haly „Baseline“ sme sa v roku 2015 rozhodli premenovať klub na TC BASELINE Banská Bystrica.

Aktuálne má klub k dispozícii:

  • 6 novozrekonštruovaných antukových dvorcov 
  • 3 dvorce v modernej pevnej hale s akreditovaným povrchom rebound Ace

Táto skutočnosť nám umožňuje organizovať veľké tenisové podujatia ako Medzinárodný turnaj seniorov "ITF SeniorCup 2012", Majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže a seniorov a ďaľšie podujatia pre závodných aj rekreačných hráčov.

Súčasné administratívne sídlo klubu je na Zvolenskej ceste č.145 v Banskej Bystrici, dvorce a tréningový proces prebieha na Švermovej ulici v areáli BASELINE SPORT ARENA. Predsedom klubu je Ing. Radovan Sloboda, podpredsedom Mgr. Martin Labaš. Šéftrénerom klubu je Marek Novák a Jozef Šuhajda pre deti do 8 rokov.

Vývoj TC BASELINE

1996

Dixon

1996

2000

Tenisia

2010

TC DIXON TENISIA

2010

2015

TC BASELINE

Search

Najbiižšie podujatia

Žiadne udalosti

Sponzori a reklamní partneri

Rady, tipy, otázky

22. január 2018
22. január 2018
22. január 2018
20. január 2018
©2023 Tvorba a správa webu ◄TC Baseline Banská Bystrica ►

Search