Sponzoring

Sponzoring

Prijatím Zákona o športe boli nastavené aj nové možnosti financovania športu. Jednou z nich je aj sponzoring. Sponzoring umožňujei zákonným spôsobom prispievať na úhradu športových výdavkov sponzorovaného (napríklad aj vášho dieťaťa). Sponzorské je pri tom daňovým výdavkom. Zo sponzorského je možné hradiť napríklad trénigy, prenájom dvorcov, cestovavé na turnaje, športové potreby atď.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa Zákone o športe a sponzoringu nájdete tu

Čo je lepšie, zmluva o reklame alebo sponzorská zmluva? Odpovede nájdete tu

Ak by vás sponzoring v zmysle nových podmienok Zákona o športe oslovil ale nie ste si ešte celkom istý ako na to, neváhajte nás kontaktovať na tel.: 0903 701 296

Zverejnenie sponzorských zmlúv:

2018

Rigos Slovakia s.r.o.

©2022 Tvorba a správa webu ◄ Radovan Sloboda, 0903 701 296 ►

Search