Klubové spravodajstvo

Nie sú kluby ako kluby

Štát dáva viac peňazí do športu. Je to vďaka zákonu o športe, ktorý platí od roku 2016. Dovtedy sme ako klub dostávali príspevok okolo 2 000 - 4000€ ročne a to sme museli spĺňať náročné kvalitatívne, rozumejte výkonnostné (výsledkové) kritéria. Počet hráčov mal do roku 2016 na výšku príspevku nulový vplyv. V súčasnosti je tomu naopak, na výpočet dotácie má veľký vplyv aj počet hráčov a to bez ohľadu na výkonnosť. V praxi to znamená, že kluby s veľkým počtom detí bez výsledkov dostanú väčšie peniaze ako kluby s výsledkami a menej hráčmi. Nechceme teraz polemizovať o tom, či je to takto správne, isté ale je, že tento spôsob výpočtu vytvára priestor na zavádzanie o úspešnosti klubu. V každom prípade platí, že súčasné podmienky umožňujú klubom významne viac peňazí dávať na podporu detí a mládeže. V sezóne 2017/2018 sme dali:

- na súťaže družstiev 7 297 €

- na projekt Hľadáme tenisových šampiónov 4 936 € (malé detii chodia na tenis iba za 9€ mesačne pri 2 tréningoch týždenne)

- na tréningovú podporu hráčov našich družstiev (bezplatné tréningy, projekt Baseline talent) 4 678 €

Celkom 16 911 €

Na tomto linku nájdete sumy peňazí, ktoré dostali tenisové kluby v roku 2018 od STZ https://www.stz.sk/soubory/stz_podpora_kluby2018_final.pdf Tieto peniaze sme použili na vyššieuvedené účely. Iste ste si po prezretí dokumentu na tomto linku všimli, že naša dotácia bola 14 547 €, pričom na podporu detí a mládeže sme dali ale viac. Je to preto, pretože sa snažíme okrem peňazí z STZ zabezpečovať na podporu našich hráčov aj iné zdroje.

Určite vás bude zajímať koľko peňazí dostanú zo zväzu kluby aj v tomto roku. Z prehľadu na ďalšom linku je krásne vidieť koľko peňazí dostaneme za výsledky = kvalita a koľko peňazí ide do klubu za počet detí = kvantita https://www.stz.sk/soubory/stz_podpora_kluby2019_final.pdf

Pre ilustráciu prikladáme 3 tabuľky, v ktorých je zoradených 10 "najúspešnejších" slovenských klubov za rok 2018, v každej inak. V 1. tabuľke sú kluby zoradené podľa celkovej výšky príspevku. V 2. tabuľke sú zoradené podľa koeficientu kvality (výsledková úspešnosť) a v 3. podľa koeficientu kvantity (počet detí). Veľmi rýchlo si sami urobíte názor na to, o čo v ktorom klube ide.

Poradie klubov podľa príspeku celkom
poradie klub kvantita kvalita celkom koeficient kvalita koeficient kvantita
1. Trnava 26 595 39 720 66 315 2,49 1,67
2. Slávia BA 24 918 28 196 53 114 2,13 1,88
3. Slovan 16 772 31 343 48 115 2,87 1,54
4. Prešov 15 814 13 527 29 341 1,86 2,17
5. Košice 19 168 8 945 28 113 1,47 3,14
6. TK B.Bystrica 24 918 1 846 26 764 1,07 14,50
7. Piešťany 9 824 14 496 24 320 2,48 1,68
8. Žilina 16 293 6 741 23 034 1,41 3,42
9. TC Baseline B.Bystrica 14 137 6 364 20 501 1,45 3,22
10. Nitra 12 699 3 241 15 940 1,26 4,92
             
             
Poradie klubov podľa koeficientu kvality = umiestnenie v súťažiach jednotlivcov a družstiev
1. Slovan 16 772 31 343 48 115 2,87 1,54
2. Trnava 26 595 39 720 66 315 2,49 1,67
3. Piešťany 9 824 14 496 24 320 2,48 1,68
4. Slávia BA 24 918 28 196 53 114 2,13 1,88
5. Prešov 15 814 13 527 29 341 1,86 2,17
6. Košice 19 168 8 945 28 113 1,47 3,14
7. TC Baseline B.Bystrica 14 137 6 364 20 501 1,45 3,22
8. Žilina 16 293 6 741 23 034 1,41 3,42
9. Nitra 12 699 3 241 15 940 1,26 4,92
10. TK B.Bystrica 24 918 1 846 26 764 1,07 14,50
             
             
Poradie klubov podľa koeficientu kvantity = počet detí v klube
1. TK B.Bystrica 24 918 1 846 26 764 1,07 14,50
2. Nitra 12 699 3 241 15 940 1,26 4,92
3. Žilina 16 293 6 741 23 034 1,41 3,42
4. TC Baseline B.Bystrica 14 137 6 364 20 501 1,45 3,22
5. Košice 19 168 8 945 28 113 1,47 3,14
6. Prešov 15 814 13 527 29 341 1,86 2,17
7. Slávia BA 24 918 28 196 53 114 2,13 1,88
8. Piešťany 9 824 14 496 24 320 2,48 1,68
9. Trnava 26 595 39 720 66 315 2,49 1,67
10. Slovan 16 772 31 343 48 115 2,87 1,54
©2020 Tvorba a správa webu ◄ Radovan Sloboda, 0903 701 296 ►

Search