TC BASELINE Banská Bystrica

Dvorce

BASELINE SPORT ARENA
Švermova 6515/38A
974 04 Banská Bystrica


info@baseline.sk


rezervácie kurtov a ubytovania
+421 (0) 947 915 590

ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA
obchodné meno/názov: TC BASELINE Banská Bystrica
právna forma: občianske združenie
IČO: 42188245
DIČ: 2022951997
ID v IS športu: 11171
Sídlo: Švermova 6515/38A, 974 04 Banská Bystrica

Bankové spojenie: FIO banka
IBAN: SK86 8330 0000 0029 0273 3827

Zapísaná v registri občianskych združení ministerstva vnútra, registračné číslo VVS/1-900/90-35084

Mgr. Martin LABAŠ

administratívny manažér
tel.: +421 944 112 385
email: martin.labas@baseline.sk