Vedenie klubu

Peter KRETH

predseda klubu

JUDr. Miroslav ČERVENKA

člen zakladajúceho výboru

Mgr. Martin LABAŠ

administratívny manažér
tel.: +421 944 112 385
email: martin.labas@baseline.sk